Dodáváme elektrické topné systémy, které zajišťují pohodlí a bezpečnost uživatelů v zimním období. Díky přesné regulaci teploty systémy zajišťují optimalizaci spotřeby energie a přinášejí výrazné úspory ve srovnání s alternativními řešeními.

Elektrické podlahové topení

 

Elektrické topné systémy patří mezi nejúčinnější řešení podlahového vytápění díky nízké setrvačnosti systému a rychlé době zahřívání. Čekací doba na zahřátí podlahy je 15-30 minut a provozní doba regulovaná termostatem zajišťuje minimální spotřebu energie. Kromě toho podlahové vytápění na rozdíl od běžných radiátorů zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla v místnosti a vytváří nejteplejší zónu přesně tam, kde je to potřeba. Teplota podlahy je maximálně 30 °C, což je příjemné teplo, aniž by vás studily bosé nohy.

 

Výhody:

 • Pohodlné a bezpečné
 • Snadná instalace, bezúdržbové
 • Vysoká účinnost a nízké náklady na vytápění
 • Lze instalovat do podlah z různých materiálů
 • Dlouholetý provoz

Ochrana potrubí proti zamrznutí

 

Energeticky účinný kompletní elektrický topný systém včetně regulátoru poskytuje ochranu pouze při teplotách pod bodem mrazu.

 

Zamrzlé potrubí představuje nákladný problém – při vystavení teplotám pod bodem mrazu praská, což vede ke značným škodám a narušení provozu. Použití samotné tepelné izolace nebo zvýšení její tloušťky je často nedostatečné nebo ekonomicky nevýhodné. Zejména v případech, kdy v systému neprobíhá kontinuální tok média, je nutné použít elektrický ohřev. Samoregulační topné kabely nVent RAYCHEM FroStop nebo nové bezhalogenové kabely nVent RAYCHEM XL-Trace s nízkou kouřivostí v kombinaci s vhodnou tepelnou izolací účinně chrání vodovodní potrubí, hydrantové a sprinklerové systémy před zamrznutím.

 

Výhody:

 • Jednoduchá instalace
 • Odolnost a spolehlivost

Nízká spotřeba energie

Systém udržování teploty teplé vody HWAT

 

Stálý přístup k teplé vodě je klíčovým požadavkem pro všechny moderní budovy. Samoregulační topný kabel nVent RAYCHEM HWAT představuje vynikající alternativu k běžným cirkulačním systémům pro vyrovnání tepelných ztrát. Topný systém zajišťuje dlouholetý úsporný provoz, nižší spotřebu vody a vysokou hygienu systému při nižších investičních nákladech.

 

Výhody:

 • Udržování hygieny v systému
 • Jednoduchý systém, který zajímá méně místa
 • Nižší náklady na instalaci
 • Nižší spotřeba energie
 • Inteligentní regulátor eco-hwat
 • Žádné náklady na údržbu

Dlouholetý provoz

Ochrana střech a okapů

 

Tající a znovu mrznoucí led způsobuje poškození střech a okapů. Těžké rampouchy padají na zem a představují nebezpečí pro kolemjdoucí. Stojatá voda prosakuje vnitřními stěnami a obložením.

 

Řešením tohoto problému jsou samoregulační topné systémy, které udržují okapy a svody v čistotě a zajišťují bezpečné odvádění tajícího sněhu a ledu z povrchu střechy do okapů.

 

Výhody:

 • Snadná instalace: samoregulační topné kabely lze bezpečně zasunout do žlabů bez rizika přehřátí nebo přepálení.
 • Nízké náklady na systém – systém pracuje pouze tehdy, když je to nutné. Pomocí samoregulačních topných kabelů a regulátorů se topný systém zapíná při poklesu teploty a zvýšení vlhkosti na naprogramované hodnoty.

Vytápění venkovních ploch

 

Elektrické topné systémy jsou účinnou metodou, jak udržet venkovní povrchy, jako jsou chodníky, příjezdové cesty a cesty pro pěší, bez ledu a bezpečné. Správně navržený a zrealizovaný odmrazovací systém zajišťuje bezpečnost silničního provozu a chodců, snižuje náklady na odstraňování škod způsobených mrznoucí vodou, šetří energii a čas při odmrazování a chrání životní prostředí před odmrazovacími látkami.

 

Výhody:

 • Stálý, celodenní přístup do budovy
 • Venkovní plochy se čistí „samy“ – systém eliminuje nutnost ručního odklízení sněhu.
 • Zkrácení doby odklízení sněhu – systém zabraňuje tvorbě závějí již při jejich vzniku.

Nízké náklady na provoz – systém funguje pouze při sněžení nebo mrznoucím dešti. Díky použití teplotně/vlhkostních regulátorů se topný systém zapne, když teplota klesne pod naprogramovanou hodnotu a ve stejnou dobu dochází ke srážkám.