Společnost PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. je tradičním českým výrobcem kabelů s historií sahající již do roku 1921, kdy pobočku Schwechater Kabelwerke (SKW) většinovým podílem převzal osobně Emil Kolben. Tradice spojená s vysokou výkonností a flexibilitou je zárukou poskytování profesionálních a kvalitních služeb. Ve firmě s obratem přes 240 mil. EUR a podílem exportu 75% se ročně zpracuje 12 700 tun mědi a 12 000 tun hliníku. V současné době má společnost PRAKAB 330 zaměstnanců.

Dnešní výrobní program firmy je hodně široký. Tvoří jej běžné instalační vodiče jako například kabely CYKY. PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o je specialistou na ohniodolné a oheň retardující kabely s vlastním know-how a špičkovou akreditovanou zkušební laboratoří. Velmi podstatnou část sortimentu ohniodolných kabelů je skupina pod obchodní značkou PRAFla® splňující nepřísnější požadavky třídy reakce na oheň i požadavky na funkčnost během požáru. Velkou část produkce tvoří silové kabely nízkého napětí, které dodává pro významné energetické společnosti v tuzemsku i zahraničí. Je certifikovaným dodavatelem do jaderných elektráren. Důležitou součástí portfolia jsou také ovládací a signální kabely, sdělovací a telefonní kabely. PRAKAB vyrábí i zabezpečovací kabely pro železnici a tyto produkty můžete nalézt v instalacích českých, ale také švýcarských německý a rakouských drah. PRAKAB je také exkluzivním dodavatelem kabelu do vídeňského metra.

B2ca s1a d1 a1VÝROBNÍ PROGRAM

INSTALAČNÍ VODIČE A KABELY

Naše instalační kabely a vodiče jsou vysoce kvalitní, splňující i ty nejpřísnější normy a specifikace a patří mezi náš základní sortiment. Mimo širokou škálu běžně vyráběných kabelů, jsme také schopni vyrobit kabel vyhovující konkrétním potřebám zákazníka.

 • pro pevné uložení v potrubí na omítce nebo pod omítkou
 • Produkty jako např.: CYKY, H07V-U, AYKY atd.

 

SILOVÉ KABELY 0,6 / 1 kV

Nabízíme také širokou řadu silových kabelů, vyráběných v souladu s mezinárodně uznávanými standardy.

 • Určeny pro rozvod elektrické energie
 • Vyráběny v provedení vhodném pro pevné uložení do země, kabelových kanálů, lávek nebo i pro vnější prostředí
 • Silové kabely do 1 kV nacházejí využití především v obytných budovách, průmyslových areálech, ale i strojích
 • Produkty jako např.: 1-CYKY, E-YY, NYY, NY2Y, N2XY, YKY, YKSY, NYCY, NYCWY, 1_AYKY, E-AYY, NAYY, NAYCWY atd.

 

BEZHALOGENOVÉ KABELY (FRNC)

Velmi podstatnou součástí sortimentu našich ohniodolných FRNC/LFHC kabelů je skupina pod obchodní značkou PRAFla® splňující nejpřísnější požadavky třídy reakce na oheň B2ca s1a d1 a1 i požadavky na funkčnost během požáru.

 

V roce 2002 jsme jako jedna z mála společností v České republice otevřeli vlastní zkušební centrum,

které je i dnes díky získaným certifikacím a investicím do zkušebního zařízení stále jedinečným

zkušebním místem. K významným zkouškám patří měření uvolněného tepla a dýmu při zkoušce

CPR, která komplexně hodnotí vlastnosti zplodin vznikajících při hoření kabelů.

 

Výrobky PRAKABu rovněž splňují nevyšší požadavky národních i mezinárodních norem a jsou pravidelně úspěšně certifikovány mezinárodními instituty. Díky tomu si PRAKAB u svých zákazníků vypracoval pověst kvalitního a spolehlivého dodavatele a patří k lídrům evropského trhu.

 • Používají se všude tam, kde je třeba snížit požární riziko
 • Kabely při hoření neuvolňují korozivní plyny, které poškozují technologická zařízení a uvolňují jen omezené množství tepla.
 • Speciální typy přenášejí energii a informace i v průběhu požáru
 • Jejich vlastností se využívá u projektů s velkou koncentrací osob nebo i dopravních staveb
 • Produkty jako např.: N2XCH, (N)HXCH, FRNC-AL-S, FRNC-AL-M, JE-(H)StH, PRAFla®, atd.

 

ŽELEZNIČNÍ KABELY

Kvalita našich produktů pro železniční dopravu se opírá o dlouholetou tradici výroby sdělovacích, signálních a silových kabelů.

Vyrábíme kabely:

 • pro uložení do země
 • v závěsném provedení
 • pro instalace v budovách
 • kabely s vylepšenými vlastnostmi při požáru pro instalaci v tunelech či v prostorách se zvýšenou koncentrací osob.
 • Odolné proti vlivům vnějších elektromagnetických polí.
 • Často se vyrábí v provedení vyhovující vysokým nárokům na mechanické namáhání

 

Sdělovací a signální kabely z dílny PRAKAB nachází uplatnění v široké škále aplikací, v různých

prostředích a podmínkách. Své vedoucí postavení potvrzují pak především aplikacemi v železniční

a veřejné dopravě, dále v telekomunikačních sítích a v neposlední řadě v průmyslové elektronice pro

ovládací, signalizační a telekomunikační systémy.

 • Produkty jako např.: TCEPKPFLEZE, A-2Y2YB2Y, BRQKAtQAhVQ,atd.

 

Kontakty:

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, S.R.O.

KE KABLU 278, 102 00 PRAHA 10 – HOSTIVAŘ

IČ: 43873189
DIČ: CZ43873189

Telefon: +420 272 070 210
Fax: +420 270 070 143
E-mail: office@prakab.cz

 

Link na web:

https://www.prakab.cz/cz/