Společnost Rittal s.r.o. je dceřinou společností Rittal GmbH & Co. KG, předního světového poskytovatele systémových řešení pro výrobu rozváděčů, rozvod proudu, průmyslovou klimatizaci a IT infrastrukturu, včetně softwaru a služeb. Řešení společnosti Rittal nacházejí uplatnění ve všech oblastech průmyslu, včetně strojírenství, oblasti výroby nápojů a potravin, IT a telekomunikací.

Na Elektrotechnické výstavě v Hradci Králové bychom rádi návštěvníkům více přiblížily naše lokální služby.

Jedná se především o možnosti našeho Rittal Aplikačního Centra, což zahrnuje následující služby:

  • Výřezy do rozváděčových skříní a jejich částí, včetně kompaktních rozváděčů a pultů
  • Předmontáž a montáž vybavení rozváděčů a celých sestav dle Vašeho projektu

Nedílnou součástí našich služeb Rittal je také servis.

Servisní oddělení společnosti Rittal nabízí komplexní servisní služby s velmi širokým záběrem činností a pochopitelně celorepublikovou působností. Servisní služby se ovšem netýkají pouze chlazení, ale k jakémukoliv výrobku z produktového portfolia vám můžeme nabídnout autorizovaný servis.

  • Pravidelné servisní prohlídky

Kvalitní a pravidelná údržba zvyšuje celkovou životnost chladícího zařízení. Prováděním pravidelných servisních prohlídek se tak riziko, spojené s havarijním výpadkem chlazení a nechtěné odstávce chlazené technologie, výrazně snižuje. Při profylaktické servisní prohlídce naši technici provádějí důkladnou kontrolu všech funkcí chladicí jednotky s důrazem na predikci závad.

  • Revize úniku chladiva dle zákonných předpisů

Dle nařízení č. 517/2014 je povinností provozovatele provádět pravidelné revize úniku chladiva u zařízení, které podléhají tomuto nařízení, tedy obsahují stanovené minimální množství chladiva. Tyto zkoušky těsnosti může provádět pouze certifikovaná osoba. Jako certifikovaný poskytovatel služeb splňuje společnost Rittal všechny zákonné požadavky pro provádění těchto povinných zkoušek těsnosti. Jsou prováděny buď v rámci jednorázové údržby, nebo jako součást celkové servisní prohlídky

 

  • Komplexní servis chlazení

Nejexponovanější oblastí servisního oddělení je servis průmyslového a IT chlazení. Provádíme pravidelné servisní prohlídky chladicích jednotek a chillerů, instalace a uvádění do provozu, záruční a pozáruční servis. Naši odborně vyškolení technici provádí opravy buď přímo v provozu, nebo v našem servisním středisku.

 

  • IT technologie

Společnost Rittal už ovšem dávno není jen distributorem průmyslových rozváděčů a chlazení. Například v IT oblasti Rittal nabízí komplexní řešení od mikro datových center přes kompletně vybavené datové sály až po datová centra v kontejnerech.

Rittal Automatizační Systémy (RAS)

V souvislosti s produktovou nabídkou strojního vybavení, kterou naleznete pod označením RAS (Rittal Automatizační Systémy) je samozřejmostí, že společnost Rittal nabízí k těmto produktům servisní služby:

◾ Uvedení strojů do provozu (Perforex MT, Secarex AC18, Wire Terminal, Perforex LC)

◾ Kompletní poprodejní servis

◾ Vzdálená správa, oprava stroje „na dálku“

◾ Pravidelné servisní prohlídky

◾ Kvalifikovaní servisní technici – komunikace v ČJ

Více informací na www.rittal.cz

Rittal s.r.o.

Ke Zdibsku 182

250 66 Zdiby

info@rittal.cz

Tel.: +420 234 099 000